สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516