สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
"เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64"

"เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จังหวัด นนทบุรี ครั้งที่ 64"

"เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 64"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516