ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมนตรี คนเลบ้านยางเอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.18
2นางสาวศิริพรรณา จิตติพานิชย์บ้านหนองน้ำขุ่นอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 3
3นางสาวสุนิสา ชาวประชาบ้านหนองน้ำขุ่นโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1