ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
นายธงชัย มั่นคง
ผอ.สพป.รย.2
  
  การจัดสรรซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 (โครงการ DLIT)
  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สพป.รย.2
  สพป.ระยอง เขต 2 สอบถามความสมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่น
  ประชาสัมพันธ์ UNDO (ใบรับรองสิทธิ์) ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
  คู่มือแบบการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  แบบขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ปฏิทิน ผอ สพป รย 2 ปฏิทินกิจกรรม สพป รย 2 BBL DLTV TEPE Online

คลิกชมถ่ายทอดสด ประเมินระบบการอบรมทางไกลผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลเด็กเกิดปี 2549 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ศูนย์พระมหาชนก กฏระเบียบ ข้าราชการครู สรุปการขอวิทยะฐานะ สภาพอัตรากำลังครู รายงานผลการเรียกบรรจุครู เว็บไซต์โรงเรียน สพป.รย.2
 กลุ่มงาน
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษและคณ...    ศาลากลางจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน... 
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน เพื...    ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ... 
  เชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 - 6 ส่งโครงงานวิทยาศาส...    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เชิญชวนประกวดโครงการร... 
  ประชาสัมพันธ์์" โครงการปณิธานความดี "    ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 
  ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพเมืองแกลงร่วมกับชุมชนโพธิ์ทอ...    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยองเชิญชวนประกวดบทร้อยกรอง 
  เชิญชวนบุคลากร สพป.ระยอง เขต2 สั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพ...    สำนักงานจังหวัดระยอง แจ้งเรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรต... 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อ...    สำนักงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม เชิญชวนสถานศึกษาของ ... 
  สำนักงานจังหวัดระยอง เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือ ข้าราชการย...    สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดระยองขอความร่วมมือการเสนอความคิ... 
อื่นๆ... 
   ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
 รอง ผอ.สพป.รย.2
นายโอภาส  ชูช่วย
นายโอภาส ชูช่วย
นโยบายและแผนฯ/การเงินและสินทรัพย์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-Money
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หลักสูตรแกนกลาง
Data Center 2010
รายงานติดตามทางระบบ E-MES
การจัดการเรียนรู้ สพป.รย.2
ยุบ/เลิก/รวม สถานศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า [ครูไทย]  ข่าวการศึกษา [ครูไทย]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank