ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
นายธงชัย มั่นคง
ผอ.สพป.รย.2
  
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  เชิญร่วมรดน้ำศพ นายวาทิน แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตลาด
  แจ้งสมาชิก กบข. สังกัด สพป. ระยองเขต2
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ไฟล์เสียงประชาสัมพันธ์สอบO-Net
  สำนักงานจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล0002.3/31742 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ทรงขอบใจที่ถวายพระพร...
  สพป.ระยอง เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9 จำนวน 10 อัตรา รายงานตัวบรรจุวันที่ 6 มกราคม 2558
 กลุ่มงาน
  ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพเมืองแกลงร่วมกับชุมชนโพธิ์ทอ...    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยองเชิญชวนประกวดบทร้อยกรอง 
  เชิญชวนบุคลากร สพป.ระยอง เขต2 สั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพ...    สำนักงานจังหวัดระยอง แจ้งเรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรต... 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อ...    สำนักงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม เชิญชวนสถานศึกษาของ ... 
  สำนักงานจังหวัดระยอง เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือ ข้าราชการย...    สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดระยองขอความร่วมมือการเสนอความคิ... 
  แจ้งรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ราย    ชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
  สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย    ขอเชิญเที่ยวแหล่งเรียนรู้คู่ภาคตะวันออก 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภา...    รับมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล 
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงหอประชุมรัช...    ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระรา... 
อื่นๆ... 
ข้อมูลเด็กเกิดปี 2549 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ศูนย์พระมหาชนก
   ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
 รอง ผอ.สพป.รย.2
นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ
นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-Money
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หลักสูตรแกนกลาง
Data Center 2010
รายงานติดตามทางระบบ E-MES
การจัดการเรียนรู้ สพป.รย.2
e-Filing สพฐ.
ยุบ/เลิก/รวม สถานศึกษา
 
 ตารางกิจกรรม ผอ.สพป.ระยอง ๒
 ข่าวการศึกษา [ครูไทย]
 ค้นข่าวมาเล่า [ครูไทย]
 เว็บโรงเรียนเด่น
 สถิติ
ip 54.163.135.88
ออนไลน์ 4 ip
วันนี้ 82 ip
เมื่อวานนี้ 291 ip
เดือนนี้ 7099 ip
เดือนที่แล้ว ip
ปีนี้ 7099 ip
ปีที่แล้ว 104873 ip
ทั้งหมด 398072 ip
เริ่มนับ 8 มีนาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank