ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
นายธงชัย มั่นคง
ผอ.สพป.รย.2
  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข
  ประชาสัมพันธ์ UNDO (ใบรับรองสิทธิ์)
  ใบสมัคร ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประกาศ สพป.รย.2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ด...
  ประกาศ สพป.รย.2 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อย้ายและแต่งต...
  ประกาศ สพป.รย.2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2558
  ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 กลุ่มงาน
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เชิญชวนประกวดโครงการร...    ประชาสัมพันธ์์" โครงการปณิธานความดี " 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม    ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพเมืองแกลงร่วมกับชุมชนโพธิ์ทอ... 
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยองเชิญชวนประกวดบทร้อยกรอง    เชิญชวนบุคลากร สพป.ระยอง เขต2 สั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพ... 
  สำนักงานจังหวัดระยอง แจ้งเรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรต...    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อ... 
  สำนักงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม เชิญชวนสถานศึกษาของ ...    สำนักงานจังหวัดระยอง เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือ ข้าราชการย... 
  สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดระยองขอความร่วมมือการเสนอความคิ...    แจ้งรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ราย 
  ชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้    สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ขอเชิญเที่ยวแหล่งเรียนรู้คู่ภาคตะวันออก    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภา... 
อื่นๆ... 
ข้อมูลเด็กเกิดปี 2549 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ศูนย์พระมหาชนก
   ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
 รอง ผอ.สพป.รย.2
นายวัลลภ รองพล
นายวัลลภ รองพล
นิเทศติดตามฯ,ส่งเสริมฯเอกชน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-Money
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หลักสูตรแกนกลาง
Data Center 2010
รายงานติดตามทางระบบ E-MES
การจัดการเรียนรู้ สพป.รย.2
e-Filing สพฐ.
ยุบ/เลิก/รวม สถานศึกษา
 
 ตารางกิจกรรม ผอ.สพป.ระยอง ๒
 ข่าวการศึกษา [ครูไทย]
 ค้นข่าวมาเล่า [ครูไทย]
 เว็บโรงเรียนเด่น
 สถิติ
ip 54.167.144.170
ออนไลน์ 4 ip
วันนี้ 46 ip
เมื่อวานนี้ 3290 ip
เดือนนี้ 10126 ip
เดือนที่แล้ว 45211 ip
ปีนี้ 39752 ip
ปีที่แล้ว 104873 ip
ทั้งหมด 430725 ip
เริ่มนับ 8 มีนาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank