ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
นายธงชัย มั่นคง
ผอ.สพป.รย.2
ปฏิทิน ผอ สพป รย 2 ปฏิทินกิจกรรม สพป รย 2 BBL DLTV TEPE Online


ข้อมูลเด็กเกิดปี 2549 TEPEonline ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ศูนย์พระมหาชนก กฏระเบียบ ข้าราชการครู สรุปการขอวิทยะฐานะ สภาพอัตรากำลังครู รายงานผลการเรียกบรรจุครู เว็บไซต์โรงเรียน สพป.รย.2
 กลุ่มงาน
  กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของจังหวัดเข้...    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน... 
  สถิติการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตน.ธุรการโรงเร...    ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท... 
  สถิติการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตน.ธุรการโรงเร...    พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม 
  เชิญชวนอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและ...    เชิญร่วมงาน " วันนักประดิษฐ์ " ประจำปี ๒๕๕๙ 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง เ...    สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องคว... 
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยองประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการแลกเปล... 
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญร่วมกิจ...    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอความ... 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วค...    ร่วมงานคืนสู่เหย้า " เทาทองคืนถิ่น " 
อื่นๆ... 
   ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
 รอง ผอ.สพป.รย.2
นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ
นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
E-Money
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หลักสูตรแกนกลาง
Data Center 2010
รายงานติดตามทางระบบ E-MES
การจัดการเรียนรู้ สพป.รย.2
ยุบ/เลิก/รวม สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by บุญฤทธิ์ รักษาการ piwik PageRank