ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
  


5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประธานฌาปนกิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง ประธานฌาปนกิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง
ประธานฌาปนกิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติ เป็นประธานฌาปนากิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง...
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สัมมนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สัมมนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาสัมมนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556โดย
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติเป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพพร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ...
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป. พร้อม รองผอ.สพป. และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2556ดร.วัลลภ รองพล, นายประจิม มงคลสุข, นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญรวย, นางฉันทนา รัตนพลแสน ศึกษานิเทศก์ นายนพดล เนื่องจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ และคณะกรรมการใน
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประธานฌาปนกิจศพ นายวิเศษ แก่นสา (ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน) ประธานฌาปนกิจศพ นายวิเศษ แก่นสา (ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556ดร.วัลลภ รองพล รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธาน ฌาปนากิจศพ นายวิเศษ แก่นสา ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน...
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประธานฌาปนกิจศพ นายอนุชา อยู่เย็น ประธานฌาปนกิจศพ นายอนุชา อยู่เย็น
เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2556นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน ฌาปนกิจศพนายอนุชา อยู่เย็น อดีตผู้จัดการองค์การโทรศัพท์ TOT เขต อ.บ้านค่าย, อ.บ้านเพ, อ.แกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นน้องชายของ นางอัจฉรา วิมลเกียรติ...
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และโรงเรียนขยายโอกาสโดย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาราชินี บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาราชินี
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร...
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ครั้งที่ 5/2556 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ครั้งที่ 5/2556
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ. สพป. ระยอง เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น...
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีรดน้ำศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ มารดา ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ตราด พิธีรดน้ำศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ มารดา ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ตราด
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ. สพป. ระยอง เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ มารดา ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ตราด...
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สพป.รย 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสำนักงานห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ...
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ...
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานเพลิงศพ
ดร.วัลลภ รองพล รอง ผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556เวลา 16.00 น. ณ วัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
งานราตรีวิถีไทย ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย “คนดีของแผ่นดิน” งานราตรีวิถีไทย ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย “คนดีของแผ่นดิน”
งานราตรีวิถีไทย ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย “คนดีของแผ่นดิน”นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.รย 2.เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางวาริน จำรัส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.รย. 2 ในคืน วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและยึดมั่นในความซื่อสัต
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 2คณะกรรมการประกอบด้วย นายวัลลภ รองพล รองผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานพร้อมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจาก สพฐ. จำนวนทั้งหมด 1 รูป 6 คน...
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑  การประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑
การประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีนายวัลลภ รองพล รองผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นคณะศึกษานิเทศก์...
24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ นางเกษร ใจชื้น เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ นางเกษร ใจชื้น
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติเป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพพร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางเกสร ใจชื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น...
22 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีรดน้ำศพ คุณแม่สะอาด แสวงผล มารดาของนางยุพดี แสวงผล ครู.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น พิธีรดน้ำศพ คุณแม่สะอาด แสวงผล มารดาของนางยุพดี แสวงผล ครู.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น
พิธีรดน้ำศพ คุณแม่สะอาด แสวงผล มารดาของนางยุพดี แสวงผล ครู.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานรดน้ำศพ...
21 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น
พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานรดน้ำศพ...

กำลังแสดงหน้าที่ 14/20 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank