ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
  


29 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 การติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 และนายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.รย.2 คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556....
29 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการนิเทศยุคใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 โครงการนิเทศยุคใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 นำโดย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป รย 2 รอง ผอ.สพป.รย.2 และ 4 องค์คณะ พร้อมศึกษานิเทศก์ จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศยุคใหม่ ของภาคเรี
29 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.รย.2 ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สพป.รย.2 ออกประเมินผู้บริหารที่ขอย้ายตามระเบียบ ก.ค.ศ. โดยดร.วัลลภ รองพล รองผอ.สพป. เป็นประธานการประเมิน...
28 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
จังหวัดระยองสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สถานศึกษา จังหวัดระยองสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สถานศึกษา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา...
28 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการนิเทศยุคใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 โครงการนิเทศยุคใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 นำโดย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป รย 2 รอง ผอ.สพป.รย.2 และ 4 องค์คณะ พร้อมศึกษานิเทศก์ จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศยุคใหม่ ของภาคเรี
21 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล Tablet ระบบติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  เชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล Tablet ระบบติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ดร.วัลลภ รองพล รองผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล Tablet ระบบติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน....
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 ประเมินสถานศึกษาเอกชน ก่อนเปิดภาคเรียน สพป.ระยอง เขต 2 ประเมินสถานศึกษาเอกชน ก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 20 พ.ค. 56 ดร.วัลลภ รองพล รองผอ.สพป.รย.2 พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ก่อนเปิดภาคเรียน....
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารหลวงปู่คร่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดย ดร.วัลลภ รองพล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทบุคคลที่มารายงาน
16 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจำนวน 3 รางวัล สพป.ระยอง เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจำนวน 3 รางวัล
สพป.ระยอง เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจำนวน 3 รางวัล โดยนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และนายวัลลภ รองพล รองผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรรางวัลจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี....
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูเพื่อทำผลงานเชิงประจักษ์ สพป.ระยอง เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูเพื่อทำผลงานเชิงประจักษ์
สพป.ระยอง เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูเพื่อทำผลงานเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
10 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
งานพระราชทานเพลิงศพนายเสงี่ยม มาฆะสิทธิ์ บิดาของนายเดือน มาฆะสิทธิ์ งานพระราชทานเพลิงศพนายเสงี่ยม มาฆะสิทธิ์ บิดาของนายเดือน มาฆะสิทธิ์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นายพรชัย ธรรมสนิท นายโอภาส ชูช่วย รอง ผอ.สพป.รย.2ร่วมเป็นเกียรติงานพระราชทานเพลิงศพนายเสงี่ยม มาฆะสิทธิ์ บิดาของนายเดือน มาฆะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง...
8 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สพป.ระยอง เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเสงี่ยม มาฆะสิทธิ์ บิดาของนายเดือน มาฆะสิทธิ์ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเสงี่ยม มาฆะสิทธิ์ บิดาของนายเดือน มาฆะสิทธิ์
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 56 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเสงี่ยม มาฆะสิทธิ์ บิดาของนายเดือน มาฆะสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง)....
7 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันฉัตรมงคล สพป.รย.2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันฉัตรมงคล
สพป.รย.2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 สพป.รย.2 นำโดยนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 พร้อมคณะ และผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์....
3 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์ จ.
2 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2556 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2556
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2556 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.รย.2 ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก....
1 / พ.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี  สพป.รย.2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี
สพป.รย.2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2556
25 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
มอบหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี East Water มอบหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี East Water
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ดร.วัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 รับมอบหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี East Water “จากต้นน้ำ...สู่ปลายน้ำ” เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี....
25 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายพรชัย ธรรมสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมคณะ เชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ประชุมก.ต.ป.น. สพป.รย.2 ประชุมก.ต.ป.น.
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลงานของ สพป.รย.2....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/17 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank