ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
  


20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 นำเสนอผลงานทางวิชาการ  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 นำเสนอผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ...
19 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 1 และ เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะ ร่วมกัน สพป.ระยอง เขต 1 และ เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะ ร่วมกัน
สพป.ระยอง เขต 1 และ เขต 2 จัดประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกันประกอบด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 คณะติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระยอง เขต 1 และ
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ร่วมกับ ข้าวไทยตราพันดี มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ร่วมกับ ข้าวไทยตราพันดี
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 2 จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อคนรักเพลงชีวิต “คาราบาว ข้าวพันดี”...
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การประชุม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ การประชุม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
สพป.ระยอง เขต 2 จัดประชุม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน...
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายพรชัย ธรรมสนิท รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 พร้อมคณะและหัวหน้าศูนย์ราชการ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 4 กิจกรรม...
10 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต.1 ศึกษางานตามโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายลือชัย ชุนาคา รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 10คน ศึกษาดูงานการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระยอง เขต2...
10 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเสกสรร สีใส รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2...
10 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังมปริณายก โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังมปริณายก
สพป.ระยอง เขต 2 จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังมปริณายก นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ได้กล่าวรายงาน ในนามของคณะผู้ดำเนินงาน โดยมี นาย โสภณ
10 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
งาน  “มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 งาน “มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
สพป.ระยอง เขต 2 จัดงานมหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน โดย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงอ
6 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประชุมคณะกรรมการประกวด โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ประชุมคณะกรรมการประกวด โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา
ประชุมคณะกรรมการประกวดโครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ดร.วัลลภ รองพล รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา...
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประธานฌาปนกิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง ประธานฌาปนกิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง
ประธานฌาปนกิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติ เป็นประธานฌาปนากิจศพ นายอรุณ สาลีติด บิดาของ นายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนสูง...
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สัมมนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สัมมนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาสัมมนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556โดย
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติเป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพพร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ...
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป. พร้อม รองผอ.สพป. และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2556ดร.วัลลภ รองพล, นายประจิม มงคลสุข, นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญรวย, นางฉันทนา รัตนพลแสน ศึกษานิเทศก์ นายนพดล เนื่องจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ และคณะกรรมการใน
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประธานฌาปนกิจศพ นายวิเศษ แก่นสา (ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน) ประธานฌาปนกิจศพ นายวิเศษ แก่นสา (ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556ดร.วัลลภ รองพล รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธาน ฌาปนากิจศพ นายวิเศษ แก่นสา ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน...
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประธานฌาปนกิจศพ นายอนุชา อยู่เย็น ประธานฌาปนกิจศพ นายอนุชา อยู่เย็น
เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2556นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน ฌาปนกิจศพนายอนุชา อยู่เย็น อดีตผู้จัดการองค์การโทรศัพท์ TOT เขต อ.บ้านค่าย, อ.บ้านเพ, อ.แกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นน้องชายของ นางอัจฉรา วิมลเกียรติ...
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และโรงเรียนขยายโอกาสโดย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาราชินี บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาราชินี
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร...

กำลังแสดงหน้าที่ 14/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank