ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
  


24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ นางเกษร ใจชื้น เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ นางเกษร ใจชื้น
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติเป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพพร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางเกสร ใจชื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น...
22 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีรดน้ำศพ คุณแม่สะอาด แสวงผล มารดาของนางยุพดี แสวงผล ครู.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น พิธีรดน้ำศพ คุณแม่สะอาด แสวงผล มารดาของนางยุพดี แสวงผล ครู.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น
พิธีรดน้ำศพ คุณแม่สะอาด แสวงผล มารดาของนางยุพดี แสวงผล ครู.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานรดน้ำศพ...
21 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น
พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสาคร กล้าหาญ บิดาของนางเกษร ใจชื้น ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานรดน้ำศพ...
19 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงาน โดย ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และคณะข้าราชการในสังกัด จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ สพป.ระยอง เขต 2...
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สภากาแฟสัญจร สภากาแฟสัญจร
จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร“ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6/2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.–08.30 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อการพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน...
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การจัดค่ายเยาวชน “ คนดีของแผ่นดิน” การจัดค่ายเยาวชน “ คนดีของแผ่นดิน”
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย “คนดีของแผ่นดิน” นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.รย 2.เป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีนายกิจจา จันทร์ดี ผอ.โรงเรียนวัดเนินเขาดินกล่าวรายงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2556...
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)...
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.รย.2 ครั้งที่ 3/2556 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.รย.2 ครั้งที่ 3/2556
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งที่ 3/2556 ณ อาคารหลวงปู่คร่ำสพป.รย.2 นายสมเกียรติ อภิญญาชน ประธานกรรมการเขตพื้นที่ เป็นประธานเปิดการประชุมโดยนำนโยบายของนายจตุรงค์ ฉายแสง...
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคาราวานวัฒนธรรมการวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคาราวานวัฒนธรรมการวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะคาราวานวัฒนธรรมการวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วิภาพร นิธิปรีชานนท์ พร้อมคณะติดตาม ประกอบด้วย นักวิชาการและศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามการใช้กระบวนการวิจัยในโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมการวิจัย...
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21...
15 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สพป.ระยอง เขต 2 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สพป.ระยอง เขต 2
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สพป.ระยอง เขต 2 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ในสังกัด จำนวน 76 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ได้รับความรู้ ทักษะ...
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.จันทบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน   สพป.จันทบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน
ดร.วัลลภ รองพล, นายโอภาส ชูช่วย, นายพรชัย ธรรมสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1...
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 จัดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สพป.ระยอง เขต 2 จัดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
สพป.ระยอง เขต 2 จัดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดยนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ในสังกัด จำนวน 76 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ...
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนายพรชัย ธรรมสนิท รอง ผอ.สพป.รย.2 พร้อมคณะและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา แด่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช...
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)...
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณพ่อเอ๋ง จิตตั้งตรง บิดาของนายสมาน จิตตั้งตรง (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินยาง)...
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธวัธชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...
3 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสพป.รย.2 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสพป.รย.2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ยินดีต้อนรับ นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลพร้อมคณะ ประกอบด้วยนางสรรพพร แตงสกุล, นางสาวกัญญาภัค ชัยธิ ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระ
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 นำผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน รุ่น 3 สพป.ระยอง เขต 2 นำผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน รุ่น 3
เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2556 สพป.ระยอง เขต 2 โดยนายประจิม มงคลสุข และนายพรชัย ธรรมสนิท รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 สพป.ระยอง เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
สพป.ระยอง เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน...

กำลังแสดงหน้าที่ 14/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank