ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
  


11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก นำโดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมคณะและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 12 คน ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2...
5 / ก.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
คณะกรรมการดำเนินการประเมินศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คณะกรรมการดำเนินการประเมินศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
คณะกรรมการประเมินกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อาจารย์ สุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญฯ สพฐ...
31 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.รย.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ดร.วัลลภ รองพล นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป. รย. 2 และผอ.กลุ่มงานในสังกัดและประธานเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแทนสถานศึกษา สพป.รย.2 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยสมทบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา...
31 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.รย.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี นายพรชัย ธรรมสนิท รอง ผอ.สพป. รย. 2 และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนสถานศึกษา สพป.รย.2 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยสมทบผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาหลังใหม่...
29 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.สกลนคร เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 สพป.สกลนคร เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาองค์กรเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2...
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ผู้อำนวยการ สพป.รย.2พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับ ปตท.ดูสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ผู้อำนวยการ สพป.รย.2พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับ ปตท.ดูสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
สพป.ระยอง เขต 2 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปตท. ประชุมและดูสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ปตท. และนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2...
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การเสวนาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ครั้งที่ 6/2556 การเสวนาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ครั้งที่ 6/2556
การเสวนาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ครั้งที่ 6/2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2...
26 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2556
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศ ออกคาราวานนิเทศ...
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม 2556
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศ ออกคาราวานนิเทศ...
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2556
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 นำคณะออกคาราวานการนิเทศ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2556...
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 2 ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด
สพป.ระยอง เขต 2 ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ที่ได้เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร...
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการอบรม “โรงเรียนคุณภาพดี  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET" โครงการอบรม “โรงเรียนคุณภาพดี ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET"
โครงการอบรม โรงเรียนคุณภาพดี ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET วันที่ 21ส.ค.2556ดร.วัลลภ รองพล รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม” โรงเรียนคุณภาพดี ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET”...
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นครูทั้งโรงเรียน โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นครูทั้งโรงเรียน
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นครูทั้งโรงเรียน นายโอภาส ชูช่วย รอง ผอ.สพป.รย. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมหินสวยน้ำใส รีสอร์ท ตำบลชากพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง...
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
โครงการคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 4 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย. 2 นำคณะออกคาราวานการนิเทศ วัตถุประสงค์เพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตราฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน...
20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 นำเสนอผลงานทางวิชาการ  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 นำเสนอผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ...
19 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 1 และ เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะ ร่วมกัน สพป.ระยอง เขต 1 และ เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะ ร่วมกัน
สพป.ระยอง เขต 1 และ เขต 2 จัดประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกันประกอบด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 คณะติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระยอง เขต 1 และ
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ร่วมกับ ข้าวไทยตราพันดี มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ร่วมกับ ข้าวไทยตราพันดี
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 2 จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อคนรักเพลงชีวิต “คาราบาว ข้าวพันดี”...
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การประชุม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ การประชุม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
สพป.ระยอง เขต 2 จัดประชุม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน...
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายพรชัย ธรรมสนิท รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 พร้อมคณะและหัวหน้าศูนย์ราชการ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 4 กิจกรรม...

กำลังแสดงหน้าที่ 14/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by บุญฤทธิ์ รักษาการ piwik PageRank