ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
  


25 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
มอบหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี East Water มอบหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี East Water
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ดร.วัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 รับมอบหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี East Water “จากต้นน้ำ...สู่ปลายน้ำ” เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี....
25 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายพรชัย ธรรมสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมคณะ เชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ประชุมก.ต.ป.น. สพป.รย.2 ประชุมก.ต.ป.น.
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลงานของ สพป.รย.2....
18 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
2013 COOKING ENGLISH CAMP 2013 COOKING ENGLISH CAMP
2013 COOKING ENGLISH CAMP Mr. Thawatchai Oui-Panich is the president of opening ceremony at Ban Chamkho School....
18 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์บ้านวังหิน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์บ้านวังหิน
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์บ้านวังหิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานงานประเพณีทำบุญสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.รย.2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก่อนหมดวาระ สพป.รย.2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก่อนหมดวาระ
สพป.รย.2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก่อนหมดวาระ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก่อนพ้นวาระครบ 2 ปี...
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
งานสืบสาน วันสงกรานต์ งานสืบสาน วันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดงานสืบสาน วันสงกรานต์ นำโดยนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2....
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิชากร สำเร็จ บุตรนายอำนวย สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิชากร สำเร็จ บุตรนายอำนวย สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ได้เป็นประธานสวดอภิธรรมศพนายวิชากร สำเร็จ บุตรนายอำนวย สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอณ วัดชากมะกรูด...
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สพป.ระยอง เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
สพป.ระยอง เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 สพป.รย.2 จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส... พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส...
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส ณ วัดน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส... ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส...
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส... เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.รย.2 ร่วมเป้นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนรา วีระพงษ์...
6 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีบรรพชาสามเณร พิธีบรรพชาสามเณร
พิธีบรรพชาสามเณร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรม
6 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
พิธีรดน้ำศพ นายวิชากร สำเร็จ บุตรนายอำนวย สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พิธีรดน้ำศพ นายวิชากร สำเร็จ บุตรนายอำนวย สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ
พิธีรดน้ำศพ นายวิชากร สำเร็จ บุตรนายอำนวย สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานรดน้ำศพ นายวิชากร สำเร็จ
5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
อบรมผู้กำกับลูกเสือ อบรมผู้กำกับลูกเสือ
อบรมผู้กำกับลูกเสือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เข้าตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อมอบขวัญและกำลังให้กับผู้เข้ารับการอบรม....
5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
สพป.ระยอง เขต 2 ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นายนรา วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.ระยอง เขต 2 ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นายนรา วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใส
สพป.ระยอง เขต 2 ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นายนรา วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใส เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพให้กับนายนรา วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใส
5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
รดน้ำศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส รดน้ำศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส
รดน้ำศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 นายโอภาส ชูช่วย รองผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานรดน้ำศพ นายนรา วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำใส ณ วัดน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ผู้วายชนม์ป่วยด้วยโรคมะเร็ง....
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
“Communication Skills for ASEAN” “Communication Skills for ASEAN”
Supervisor Monitoring and Evaluating for Educational Provision Group has handled one of the great workshop, “Communication Skills for ASEAN”. It was heldat Mae Phim Resort Hotel on March 29 th through March 30 th, 2013. ...
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
การบริการตรวจสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ
การบริการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดยนายแพทย์ภัทรเชษฐ คล้ายเคลื่อน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านรักษาโรคมะเร็งเต้านม พร้อมคณะ มาให้การบริการตรวจสุขภาพกับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ระยอง เขต 2 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรม
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
โครงการบรรพชาสามเณร ธรรมสัญจร โครงการบรรพชาสามเณร ธรรมสัญจร
โครงการบรรพชาสามเณร ธรรมสัญจร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมสัญจร พุทธชยันตี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษา
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวโรงเรียน สพป.รย.2
วันที่ระลึก “ มหาเจษฎาบดินทร์  พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ วันที่ระลึก “ มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “
วันที่ระลึก “ มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ วันที่ 1 เมษายน 2556 นายพรชัย ธรรมสนิท รอง ผอ.สพป.รย.2 พร้อมคณะ นำทีมถวายราชสักการะด้วยพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึง “ พระมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/16 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by สุเมธ เสน่ห์. & รุจาภรณ์ ลักษณะดี. 125T piwik PageRank