ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
 

รายชื่อผู้เข้าฟังเสวนาทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ วันที่ 10-11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์ ระยอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2555   |  แนบไฟล์


วันที่ 11 ธันวาคม 2555   |  แนบไฟล์

ประชาสัมพันธ์การประกวด OBEC AWARDS ด่วนที่สุด

 ผังการประกวด

 กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ทุกรายการในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ณ โรงแรมสตาร์(สตาร์พลาซ่า) อ.เมือง จ.ระยอง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค
 

 

(ภายใน สพฐ.)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 

(ผอ.สพป.ยอดเยี่ยม รองผอ.สพป.ยอดเยี่ยม ผอ.กลุ่มยอดเยี่ยม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ลูกจ้างยอดเยี่ยม สำนักงานเขตยอดเยี่ยม ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม รองผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษายอดเยี่ยม)

แบบเสนอรายชื่อผู้เข้าประกวด
  • ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม คลิ๊ก
  • ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม(สถานศึกษา) คลิ๊ก (ปรับปรุงใหม่) 
  • ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม คลิ๊ก
  • ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม คลิ๊ก
แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการการตัดสินการประกวด OBEC AWARDS คลิ๊ก
 
ร่างหนังสือนำส่ง คลิ๊ก
 

 


ถาม-ตอบ

1. ถาม ผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS จะใช้ผลงานวิจัยที่เกิดจากการศึกษาในระดับปริญญามาประกอบการเมินได้หรือไม่
   
    ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากเจตนารมย์การประกวดต้องการใช้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

2. ถาม  สพป./สพม. จะต้องดำเนินตามขั้นตอนการประกวดระดับเขตฯ อย่างไร

    ตอบ  สพป./สพม. ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

       1) ศึกษาหลักเกณฑ์การประกวดให้เข้าใจอย่างละเอียดในเว็บไซต์ของสพป.ระยอง เขต 2
        
       2) รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้ถูกต้องซึ่งผู้สมัครจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน คนละ 3 เล่ม

       3) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

       4) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

       5) คณะกรรมการดำเนินการประเมินเฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เพื่อประเมินเฉพาะด้าน

            (ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมฯ) และคัดเลือกยอดเยี่ยมระดับเขตฯ ด้านละ 1 คน ในแต่ละประเภท

       6) ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยอดเยี่ยมระดับเขตฯ (ตามแบบ) ไปที่ สพป.ระยอง เขต 2 ทาง E-mail ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

3. ถาม  ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จะส่งประกวดระดับภาคได้หรือไม่

    ตอบ  ไม่ได้


4. ถาม   เนื้อหาภายในเล่มเอกสารที่จะต้องนำเสนอต่อกรรมการประเมินระดับภาค จำนวน  3  เล่ม ซึ่งในแต่ละเล่ม 
              จะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้าง
     
    ตอบ   ในแต่ละเล่มควรมีเนื้อหาอย่างน้อย  3  ส่วน ดังนี้
               -  ส่วนที่  1   ควรนำเสนอข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้น
               -  ส่วนที่  2   ควรนำเสนอข้อมูล ผลงานเฉพาะด้าน (ด้านวิชาการ,ด้านบริหารจัดการ,ด้านนวัตกรรม ฯ)
               -  ส่วนที่  3   เอกสารหลักฐานสนับสนุน ส่วนที่ 1 , 2

5. ถาม    จะนำเอาผลงานทางวิชาการที่ใช้สำหรับเลื่อนวิทยฐานะ มาประกอบการประเมินได้หรือไม่

    ตอบ    ได้  แต่ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
                ตามรายการที่กำหนด

 


ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ
 

แผนที่โรงแรมสตาร์  คลิ๊ก

แบบแจ้งจำนวนผู้เข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ คลิ๊ก
 
เข้าชม : 30399
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by บุญฤทธิ์ รักษาการ piwik PageRank