ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
โรงเรียนวัดเนินเขาดินเข้ารับการอบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวัดเนินเขาดินเข้ารับการอบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
โดย : วัดเนินเขาดิน เครือข่ายแกลงบูรพา
เมือวันที่ : อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

                                                   สพป.ระยอง 2 จัดอบรม “ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ได้จัดกิจกรรมการอมรม เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ” 
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคี  โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 2
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม ในการจัดอบรมครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต 2 เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความสามารถ
ทางสื่อกลางทั้งทางด้านวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางโทรทัศน์ คือคุณอัจฉรา วิเศษศรี ให้ความรู้ เทคนิควิธี ในการเขียนข่าว รวมทั้ง
วิทยากรของทางสพป.ระยองเขต 2 ซึ่งให้ความรู้ในด้านการเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรของทุกโรงเรียน
มีความสามารถในการเขียนข่าวสาร และเผยแพร่ผลงาหรือเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์โดยส่งข้อมูล
ทางเว็บไซต์ของ สพป.ระยอง 2 ให้บุคคลทั่วไปสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนต่อไป


 

                                                                                                                                              โดย นางสาวมนต์ผกา   มะลิวัลย์
                                                                                                                                                              ครู คศ.1

                                                                                                                 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 

บันทึกโดย :  
โพสลง facebook ของคุณ
เข้าชม : 1140  
โปรแกรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาขึ้นโดย ครูระยอง 
เครือข่ายแกลงบูรพา
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดพิธีมอบวุฒิบัตรส... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร(... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โครงการร่วมมือ ร่วมใจ คืนความสดใสให้โรงเ... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินดำเนินการสอบ O-netน... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
บรรยากาศการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 255... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
พิธีมอบเกียรติบัตร โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โครงการทัศนศึกษาดูงานที่อุทยานแหล่งเรียน... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินต้อนรับคณะกรรมตรวจเ... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ค่ายวิชาการวันอาเซียน โดย : โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
งานวันเด็ก โดย : โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555 โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
งานวันเด็กแห่งชาติ โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรองให้การต้อนรับคณะ... โดย : โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง
BKD อาสาพร้อมใจร่วมพัฒนาเพื่อน้อง โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
BKD อาสาพร้อมใจร่วมพัฒนาเพื่อน้อง โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by บุญฤทธิ์ รักษาการ piwik PageRank