ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดงานวันรักษ์ภาษาไทย ประจำปี2554 โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดงานวันรักษ์ภาษาไทย ประจำปี2554
โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน เครือข่ายแกลงบูรพา
เมือวันที่ : จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนวัดเนินเขาดินได้จัดงานวันรักษ์ภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ)โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
ต่างๆ เช่น แข่งขันเปิดพจนานุกรม  การแข่งขันคัดลายมือ  การอ่านทำนองเสนาะ  การตอบคำถามเกี่ยวกับวันภาษาไทย กิจกรรมวาดภาพระบายสี  เขียนเรื่องประกอบภาพ เป็นต้น
โรงเรียนวัดเนินเขาดินได้จัดงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 มีการประกวดการแต่งกายเป็นตัวพระ - นางในวรรณคดี และมอบใบวุฒิบัตร
สำหรับนักเรียนที่แข่งขันงานวิชาการรางวัลต่างๆ  โดยมีคณะครูร่วมแต่งกายในวรรณคดีเพื่อเพิ่มสีสันในงานให้กับนักเรียนด้วย 

                  
บันทึกโดย : นางสาวมนต์ผกา มะลิวัลย์ 
โพสลง facebook ของคุณ
เข้าชม : 1616  
โปรแกรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาขึ้นโดย ครูระยอง 
เครือข่ายแกลงบูรพา
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดพิธีมอบวุฒิบัตรส... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร(... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โครงการร่วมมือ ร่วมใจ คืนความสดใสให้โรงเ... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินดำเนินการสอบ O-netน... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
บรรยากาศการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 255... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
พิธีมอบเกียรติบัตร โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โครงการทัศนศึกษาดูงานที่อุทยานแหล่งเรียน... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินต้อนรับคณะกรรมตรวจเ... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ค่ายวิชาการวันอาเซียน โดย : โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
งานวันเด็ก โดย : โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555 โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
งานวันเด็กแห่งชาติ โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรองให้การต้อนรับคณะ... โดย : โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง
BKD อาสาพร้อมใจร่วมพัฒนาเพื่อน้อง โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
BKD อาสาพร้อมใจร่วมพัฒนาเพื่อน้อง โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by บุญฤทธิ์ รักษาการ piwik PageRank