ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบการวัดผลประเมินผล เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบการวัดผลประเมินผล
โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ เครือข่ายเขาชะเมา
เมือวันที่ : จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2554

การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบการวัดผลประเมินผลและการประชุมครูกลุ่มสาระเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา
        เมื่อวันที่  9  กันยายน  2554  โรงเรียนบ้านชำฆ้อร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระเบียบการวัดผลประเมินผลและการประชุมครูกลุ่มสาระเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  สพป.รย.2    โดยได้รับเกียรติ
จากนายธวัชชัย  อุ่ยพานิช  ผอ.สพป.รย.2  มาเป็นประธานในการเปิดงาน
        ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทำให้คณะครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผลและเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของ สพฐ.


บันทึกโดย : นางสาวจุฑามาส ไชยโย 
โพสลง facebook ของคุณ
เข้าชม : 479  
โปรแกรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาขึ้นโดย ครูระยอง 
เครือข่ายเขาชะเมา
 
สพป.สุราษฎร์ธรนีเขต 1 ศึกษาดูงานที่โรงเ... โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
โรงเรียนบ้านชำฆ้อจัดกิจกรรมโครงการสนทนาศ... โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
อบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1-6 ณ โร... โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1-6 ณ โรงเรี... โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เมืองจำลอง จ.ชลบ... โดย : โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
ค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตร... โดย : โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
การประชุมคณะวิทยากร โครงการยกระดับผลสัม... โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่... โดย : โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2555 ... โดย : โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
โรงเรียนบ้านชำฆ้อร่วมแสดงนิทรรศการงานศิล... โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ของโรงเรียนบ... โดย : โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
สวัสดีปีใหม่ 2555 โรงเรียนบ้านเขาชะอางค... โดย : โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
โรงเรียนบ้านมะเดื่อร่วมกับโรงเรียนขยายโอ... โดย : โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
รำลึกการจุดเทียนชัย..ถวายพระพรวันพ่อแห่ง... โดย : โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้าชำฆ้อ โดย : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการ &q... โดย : โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรี... โดย : โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
ถวายพระพรพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช ร.ร.บ้า... โดย : โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
วันฟื้นฟูลำลูกกา โดย : โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 โรงเรียนบ้... โดย : โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank