ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
การสอบ Pre O-net การสอบ Pre O-net
โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด เครือข่ายแกลงบูรพา
เมือวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 

สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าลำบิด ได้ดำเนินการสอบ Pre O-net ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบ ดังนี้
                

1 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด    22  คน
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด  27  คน
3 โรงเรียนบ้านหนองไทร  7  คน
4 โรงเรียนวัดบ้านนา  8  คน
5 โรงเรียนวัดกะแส  13  คน
6 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม  4  คน
7 โรงเรียนบ้านยางงาม  19  คน
8 โรงเรียนบ้านห้วงหิน   13  คน
9 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้  31  คน

                              รวม                147                คน
บันทึกโดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 
โพสลง facebook ของคุณ
เข้าชม : 641  
โปรแกรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาขึ้นโดย ครูระยอง 
เครือข่ายแกลงบูรพา
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดพิธีมอบวุฒิบัตรส... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร(... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โครงการร่วมมือ ร่วมใจ คืนความสดใสให้โรงเ... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินดำเนินการสอบ O-netน... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
บรรยากาศการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 255... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
พิธีมอบเกียรติบัตร โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โครงการทัศนศึกษาดูงานที่อุทยานแหล่งเรียน... โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนวัดเนินเขาดินต้อนรับคณะกรรมตรวจเ... โดย : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
ค่ายวิชาการวันอาเซียน โดย : โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
งานวันเด็ก โดย : โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555 โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
งานวันเด็กแห่งชาติ โดย : โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรองให้การต้อนรับคณะ... โดย : โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง
BKD อาสาพร้อมใจร่วมพัฒนาเพื่อน้อง โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
BKD อาสาพร้อมใจร่วมพัฒนาเพื่อน้อง โดย : โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank