ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2
กิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล กิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล
โดย : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เครือข่ายอริยมงคล
เมือวันที่ : ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

โรงเรียนวัดพลงช้างเผือกจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล ในวันที่ 29  ธันวาคม  2554
เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะชีวิต ฝึกความอดทน ความเสียสละ รู้จักแก้ปัญหา
ในกิจกรรมมีการเดินทางไกลในบริเวณชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียน  และมีกิจกรรมเข้าฐานต่างๆอีกด้วย
บันทึกโดย : ธวัชชัย งามเสงี่ยม 
โพสลง facebook ของคุณ
เข้าชม : 1554  
โปรแกรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาขึ้นโดย ครูระยอง 
เครือข่ายอริยมงคล
 
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามและโรงเรียนวัด... โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
การแสดงระบำฉิ่งฑิเบตงานบุญกลางบ้าน โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
บัณฑิตน้อย ร.ร.รุ่งนภาพิทยา โดย : โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-5 โรงเรียนวัดหนองกัน... โดย : โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา เข้าร่วมงานสืบสาน... โดย : โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
คงคาเกมครั้งที่ 6 โดย : โรงเรียนวัดคงคาวราราม
โรงเรียนวัดสารนารถเข้าร่วมรายการชิงช้าสว... โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
โรงเรียนอนุบาลหลานรักแสดงความยินดีกับยุว... โดย : โรงเรียนอนุบาลหลานรัก
อบรมการป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา ... โดย : โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
เด็ก ๆ อนุบาลทัศนศึกษาเขาเขียว โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
โครงการ 84 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน ร.ร.รุ่... โดย : โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
สวดมนต์หมู่สรภัญญะ โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
โครงการเข้าค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญ... โดย : โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
งานเปิดบ้านมกุฏเมืองราชวิทยาลัย โดย : โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน โดย : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ค่ายEnglish Day Camp For Kids  โดย : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
นักสืบสายน้ำ โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ลูกเลือ-เนตรนารีเดินทางไกล โดย : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
Power by MaxSite Modify by บุญฤทธิ์ รักษาการ piwik PageRank