กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ innovative School Summit 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลทรา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ  innovative School Summit 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560  ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักดิ์  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลทรา ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6617750  ต่อ 223 หรือ โทร.083-0046739 หรือ อีเมล์ tanya@absolutealliances.com

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร