ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2