ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 2) (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรับเจ้าหน้าที่การเงินฯ