ประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง