สพป.ระยอง เขต ๒ เชิญชมบันทึกเทปโทรทัศน์ ช่อง Dr .Tv เรื่อง สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

นายธงชัย มั่นคง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ เชิญชมบันทึกเทปโทรทัศน์ ช่อง Dr. TV.  ( 260)  รายการ ” คุยหลังข่าว ” เวลา ๐๘.๓๐ น. –  ๐๙ .๐๐ น.  เรื่อง สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  STEAM + PLC  ในวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐