เชิญชมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดและบุ๊คแฟร์ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.ระยอง เขต ๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดและบุ๊คแฟร์ประจำปี ๒๕๖๐ ตามเอกสารดังแนบ รายละเอียด