(แก้ไข) ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ 2561 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

(แก้ไข) ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ 2561 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)