สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

99/1 หมู่3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โทรศัพท์ 038-671-180

โทรสาร 038-672-516

E-mail info@rayong2.go.th

FACE BOOK สพป.ระยอง2

TWITTER สพป.ระยอง2

 แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2