คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

•แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

» ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 ปี พ.ศ. 2561 «

• งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

• งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

• งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

• งานพัฒนาบุคลากร